Regulamin

Sklep internetowy „Ładne tkaniny” dostępny pod adresem www.ladnetkaniny.pl, prowadzony jest przez Urszula Kubicka-Kraszyńska U-szycie.pl, ul. Sękocińska 4 m.7, 02-313 Warszawa, NIP PL1130817622, Regon 146285966. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Określa on zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów  sklepu internetowego „Ładne tkaniny”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

§1. OFERTA SKLEPU

 1. Sklep „Ładne tkaniny” oferuje wysokiej jakości tkaniny bawełniane, akcesoria krawieckie, a także przedmioty ręcznie wykonane. Oferowane produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej), pochodzą od renomowanych producentów z USA, Europy, Japonii i Korei Południowej. Przechowywane są w środowisku wolnym od dymu papierosowego oraz sierści zwierząt.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny towarów w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy do klienta.
 4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji, niemniej jednak ponieważ sprzedaż prowadzona jest równolegle w sklepie stacjonarnym, stan magazynowy widniejący w momencie zakupu przez internet może być stanem nieaktualnym. Jeśli faktyczna ilość towaru w magazynie jest mniejsza od zamówionej przez Kupującego, Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia.
 5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory produktów na zdjęciu, ale nie ponosimy odpowiedzialności za różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzeń użytkownika. Różnice w kolorze nie są podstawą do reklamacji.
 6. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
 7. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność firmy Urszula Kubicka-Kraszyńska U-szycie.pl, producentów lub firm współpracujących. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.

 

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Realizacja zamówienia złożonego w sobotę, niedzielę lub święto rozpocznie się w następnym dniu roboczym po dniu wolnym.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sklep spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila, w którym zawarte są szczegóły złożonego zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty.
 6. Termin płatności wynosi 7 dni. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Urszula Kubicka-Kraszyńska U-szycie.pl
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu zapłaty.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty, chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację całości lub części złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji i zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Kupującego, który podejmie decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku rezygnacji z części lub całości opłaconego zamówienia, należna kwota za niezrealizowane produkty, zostanie przelana na konto Klienta.

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, automatycznie wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego do dokonania wpłaty. Dane do przelewu: Urszula Kubicka-Kraszyńska U-szycie.pl, ul. Sękocińska 4 m.7 02-313 Warszawa, numer konta: 42114020040000300276941397. Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

b) Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay.pl - za pośrednictwem kart płatniczych i e-przelewów. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą potwierdzenia płatności przez Dotpay.pl.

c) Za pobraniem - gotówką przy odbiorze przesyłki. Zamówienia za pobraniem będą dodatkowo potwierdzane telefonicznie lub mailowo przez Sklep. Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki z chwilą potwierdzenia zamówienia.

d) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym zamówienia w sklepie stacjonarnym Ładne tkaniny, ul. Sękocińska 11a, Warszawa.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.   

 

§4. WYSYŁKA TOWARU

 1. Wysyłka towaru realizowana jest maksymalnie do 2 dni roboczych od otrzymania zapłaty za zamówienie.
 2. Towary dostarczamy na terenie Polski. W przypadku konieczności wysłania towaru za zagranicę, przed złożeniem zamówienia Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia dogodnej formy dostawy.
 3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost, Paczka w Ruchu lub firmy kurierskiej.
 4. Koszty transportu ponosi Klient. Koszty przesyłki są widoczne w zamówieniu.
 5. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku faktury wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP).
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul. Sękocinska 11a, Warszawa, tel. 501 164 112, mail: info@ladnetkaniny.pl w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego.

 

§5. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta, Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient  musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną).  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep dokona zwrotu Klientowi wszystkich otrzymanych  od niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził sie na inne rozwiązanie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient musi odesłać lub przekazać zwracany, nieuszkodzony, towar niezwłocznie, na adres firmy Urszula Kubicka-Kraszyńska U-szycie.pl, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi koszt bezpośredni zwrotu towaru do Sklepu.
 5. Do przesyłki należy dołączyć dowód sprzedaży (paragon lub fakturę).
 6. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo zwrotu dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 7. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, ma on możliwość reklamowania zakupionego produktu. W tym celu należy towar wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem (z wyszczególnieniem wady oraz określeniem oczekiwań dotyczących realizacji zobowiązań Sklepu) wysłać na własny koszt na adres firmy Urszula Kubicka-Kraszyńska U-szycie.pl wraz z dowodem sprzedaży. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 9. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu. Jeżeli konieczne okaże się przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz technicznych  przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 10. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.
 3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego Ładne tkaniny w związku z dokonywanymi zakupami jest Urszula Kubicka-Kraszyńska U-szycie.pl, ul. Sękocińska 4 m. 7, 02-313 Warszawa.
 4. Subskrybcja newslettera sklepu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ze sklepu Ładne tkaniny.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin obowiązuje od dn. 25 grudnia 2014 r.
 4. Opinie i pytania dotyczące prezentacji produktów i realizacji zamówień można kierować na adres poczty elektronicznej: info@ladnetkaniny.pl

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl